Om Kazakhstan

Kazakhstan är ett stort land – nästan lika stort som hela Västeuropa – vilket gör det till världens nionde största land till arealen, alltså sex gånger större än Sverige. Kazakhstan ligger i mellersta Asien och består till stora delar av stäpp. I landet ligger tre stora saltvattensjöar: Aralsjön, Kaspiska havet och Balchasjsjön – som ligger helt eller delvis i Kazakhstan.

Landskapet har mycket omväxlande vegetation och sträcker sig från de bergiga och tätbefolkade områden i öster till det glest befolkade låglandet i väst. Klimatet är sibiriskt – vilket innebär mycket varma somrar och mycket kalla vintrar – och terrängen består mestadels av stora, tomma stäppområden. Dess breder i huvudsak ut sig över den mellersta delen av landet medan de bördigaste jordarna finns i de södra delarna av landet. Kazakhstan är fortfarande mycket glest befolkat med en total folkmängd på dryga 16 miljoner invånare.

Enorm mångfald

Kazakhstan har många etniska grupper där de flesta är små. Kazakher utgör över hälften av befolkningen och ryssar en fjärdedel. Utöver dessa två större grupper finns det cirka 131 olika minoriteter, däribland Uyghurer, Uzbeker och Tatarer. Kazakhiska är det nationella språket, men ryska används också som officiellt – språk särskild inom näringslivet.

De flesta etniska grupperna lever i harmoni med varandra – men det finns dock grupper som har förlorat vissa av sina rättigheter. Till exempel kan ryssarna inte ha dubbelt medborgarskap – och det krävs att de ska klara ett språktest i Kazakhiska för att kunna arbeta för statliga myndigheter. Sedan Sovjetunionen förlorade det politiska inflyttandet i landet – och Kazakhstan blev en självständig stat – har många etniska ryssar flyttat tillbaka till Ryssland.

Ekonomin

Kazakhstan har stora olje- och mineraltillgångar med en stor ekonomisk potential. Det görs stora utländska investeringar inom oljesektorn i Kazakhstan vilket lett till att området vid Kaspiska havet fått en snabb ekonomisk tillväxt. Ekonomin i landet har växt med 8 % sedan 2000 – vilket gör landet till en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Bruttonationalprodukten (BNP) har mer än tiofaldigats sedan mitten av nittiotalet. Regeringens ambition är att landet före 2050 ska vara en av de 30 starkaste ekonomierna i världen.

För att uppnå sina ambitioner har Kazakhstan kraftigt ökat sin oljeexport till Kina. Genom att göra så vill de samtidigt minska sitt ekonomiska beroende av Ryssland. En pipeline till Kina öppnades i slutet av 2005. Utöver oljan är Kazakhstan dessutom världens största producent av uran.

Sedan 1990-talet har en del Kazakher blivit mycket rika som en följd av privatisering av statliga företag – men majoriteten av invånarna har lidit av de negativa effekterna av landets ekonomiska reformer. Detta visar sig främst genom stor arbetslöshet.
Dock har Kazakhstan visat sig bättre än sina grannländer på att minska klyftorna i samhället och arbetslösheten är generellt låg för att vara ett land i Centralasien. En hög inflation är landets största ekonomiska utmaning just nu.

Presidenten Nursultan Nazarbayev

Nursultan Nazarbayev
Foto: http://personal.akorda.kz/en

Sedan självständigheten utropades – och Kazakhstan blev fri från Sovjetunionens välde 1991 – har Presidenten Nursultan Nazarbayev suttit vid makten. Hans största fokus under åren sedan frigörelsen har varit politiska och ekonomiska reformer.

Nazarbayev är fortfarande efter över 20 år populär bland vanliga Kazakher. Hans anhängare säger att han har lyckats balansera landets olika etniska gruppers krav väl. Han har lagt grunden för stabilitet och en imponerande ekonomisk tillväxt.

Nazarbayev har även gjort stora förändringar i politiken, som förflyttat all den politiska makten till hans eget parti. Han anklagas därför av oppositionen för att undertrycka oliktänkande, även om han säger att han förespråkar demokrati som ett långsiktigt mål.
Han har även kritiserats för att lägga oproportionerligt mycket av landets tillgångar på sitt eget palats och sin administration

Pressfriheten är inskriven i grundlagen, men att förolämpa presidenten och statstjänstemän är ett brott. Presidentens privatliv, hälsa och ekonomiska angelägenheter är statshemligheter.

Huvudstadens arkitektur

I slutet av 90-talet flyttade president Nazarbajev landets huvudstad från Almaty till Astana. Astana betyder ’huvudstad’ och fanns i stort sett inte innan staden byggdes upp från grunden enligt Nazarbajevs önskemål. Stadsbilden centreras kring presidentpalatset och den enorma palatsträdgården som sträcker sig genom hela staden.
Astana ligger vid den pittoreska Ishimfloden och presidenten bjöd in en rad världskända arkitekter att designa många ikoniska byggnader i huvudstaden. Stadens skyline kombinerar moderna skyskrapor med traditionella orientaliska byggnader.

Den höga popeln

Baiterektornet som är stadens mest typiska symbol. Bajterek betyder ”hög popel” på Kazakhiska. Tornet är 105 meter högt och har ett observatorium på 97 meters höjd, vilken ger en fantastisk vy på 360 grader över hela staden. Höjden på 97 meter valdes då det var 1997 Astana blev huvudstad i Kazakhstan. Baiterektornet erbjuder även sevärda konstgallerior, akvarier och restauranger. Det sägs att Kazakhstans president själv ritade första skissen över Baiterektornet på en servett.

Den unga huvudstaden

Även om Astana bara funnits i sin nuvarande status sedan 1997 ha stora myndigheter och internationella bolag säte där nu. Diplomatiska representationer från 44 länder och mer än 113 stora företag finns närvarande i Astana. Det byggs nytt överallt. Många skyskrapor, underhållningsanläggningar, köpcentra byggs upp hela tiden. En av de mest kända underhållnigsanläggningarna i Astana är Duma. Där kan man bland annat hitta en av största akvarierna i världen. Duman har biografer, kasino, hotell, caféer, restauranger och simbassänger med vattenspel

Kazakhstan är inte som på film

Kazakhstan har tidigare blivit internationellt uppmärksammat på grund av den komiska filmen om den både burdusa och bortkomna Kazakhstanska journalisten Borat. Filmen är uppenbart en parodi på västvärldens bild av Centralasiens invånare och länder. De traditioner och sedvänjor som dyker upp i filmen har väldigt lite att göra med verkligheten. En del har känt sig sårade och stötta av den bild som har förmedlats av Kazakhstan. Andra är enbart glada, då världens nyfikenhet för landet har ökat avsevärt sedan filmen gick upp på biograferna. Resten har varit upp till landets regering, turistnäring och företag att motbevisa. Och så här långt har de klarat detta utmärkt.